Powrót

Warsztaty - DUETY - 18 stycznia

21 grudnia 2017, 12:48

Warsztaty - DUETY - 18 stycznia

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE S.A. wraz z Narodowym Centrum Analiz Energetycznych (NCAE) zapraszają na warsztaty wprowadzające w tematykę wybranych projektów PSE S.A. Warsztaty są elementem szerszej inicjatywy nastawionej na tworzenie ekosystemu innowacji, którego jednym z celów jest budowanie skutecznych kanałów komunikacji pomiędzy nauką i przemysłem.

W ramach warsztatów zostanie przedstawiony pilotażowy program finansowania prac „DUETY”. DUETY to program dla, co najmniej, tandemu naukowców, o zróżnicowanym stażu, oferowany w zamian za zaangażowanie się w realizację prac innowacyjnych prowadzonych dla PSE. Wybrane zespoły zostaną zaproszone do współpracy w opracowaniu i wykonaniu rozwiązania problemów wywodzących się z projektów przedstawionych w ramach warsztatów.

AGENDA:

· 9.00-9.15 Wprowadzenie - ekosystem innowacji, koncepcja programu duetów - Tomasz Sikorski, Wiceprezes PSE S.A.

· 9.15-9.30 Mechanizmy prowadzenia prac w zespołach badawczych NCAE, język komunikacji - Karol Wawrzyniak, dyrektor NCAE

· 9.30-9.50 Planowanie rozwoju KSE, ujęcie stochastyczne - Krzysztof Gomulski NCAE/NCBJ

· 9.50 - 10.10 Optymalizacja wyłączeń w procesie planowania rozwoju i koordynacji wykorzystywania zasobów KSE - Mariusz Krupa, PSE Innowacje

· 10.10-10.30 Managing uncertainty in power systems operation: Chance - constrained optimal power flow methods - Line Roald, Los Alamos National Laboratory

· 10.30-10.50 Predictive maintanace - analiza możliwości i metod wykorzystywanych w procesie przewidywania potencjalnych awarii elementów infrastruktury sieci przesyłowej. - Marcin Blachnik, Politechnika Śląska, NCAE/NCBJ

· 10.50-11.00 Przerwa kawowa

· 11.00-11.20 Projekt rozwiązań funkcjonalnych predyktora niegrafikowych przepływów w oparciu o mechanizmy uczenia maszynowego z wykorzystaniem modelowania stanu sieci elektroenergetycznej. - Szymon Kitowski NCAE/NCBJ

· 11.20-11.40 Methods of risk management through generating extra constraints to nodal market management tools taking into account voltage stability aspects. - Enidka Urresti NCAE/NCBJ

· 11.40-12.00 Ewolucyjna mapa zapotrzebowania na ładowanie samochodów elektrycznych - opracowanie prognoz przestrzennego zapotrzebowania na ładowanie samochodów elektrycznych w wybranej aglomeracji miejskiej w perspektywie roku 2030. - Piotr Kukieła, PSE Innowacje

· 12.20-12.40 Modelowanie elastyczności popytu - deterministyczny model dynamiczny zachowania odbiorców energii. - Krzysztof Karkoszka, PSE Innowacje

· 12.40 – 13.40 Sesja pytań w podgrupach tematycznych - możliwość zadania bardziej szczegółowych pytań w kontekście tematyki projektów.

Czas i miejsce: 18 stycznia 2018r. godz. 9:00, sala 4.01, budynek Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Rektorska 4, Warszawa

Rejestracja: Warsztaty są otwarte oraz bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, chęć uczestnictwa należ zgłosić via e-mail: office@idea.edu.pl najpóźniej do dnia 15 stycznia 2018 włącznie.